Vad ingår i reseförsäkringen för hunden?

I samtliga hemförsäkringar finns en reseförsäkring. Den som har en hemförsäkring har därmed alltid ett allmänt reseskydd under resan. Detta upp till vanligtvis 45 dagar. För husse och matte är det alltså lätt att vara rätt försäkrad.

Ska hunden följa med bör man även se över gällande hundförsäkring. Ett första steg är att undersöka vilka länder som veterinärvårdsförsäkringen gäller inom. Till skillnad mot hemförsäkringen (som har få begränsningar gällande länder) så har denna nästan alltid ett flertal begränsningar.

Om hunden ska med på resan bör man alltså se över hundens försäkringsskydd. Men en reseförsäkring för hunden kan vara lika användbar om det är tänkt att hunden ska stanna hemma.

Denna försäkring kan nämligen delas upp i två delar. Detta med ”Avbeställningsskydd” och ”Förbättrade villkor utomlands”.

Visst ska hunden med på resan
Visst ska hunden med på resan

Avbeställningsskydd / Avbruten resa

Om man har ett avbeställningsskydd på resan så får man tillbaka en stor del av kostnaden om man blir sjuk innan avresa. Men detta gäller enbart för de personer som ska med på resan. Det går inte att få pengarna tillbaka om hunden är tänkt att vara hemma men plötsligt insjuknar och behöver vård. För de flesta hundägare är det ju en självklarhet att boka av resan och vara hemma med den sjuka hunden.

I flera reseförsäkringar för hundar ingår avbeställningsskydd. Det innebär därmed att man kan få tillbaka en viss del av resans kostnad om hunden blivit allvarligt sjuk. Hos Agria ges exempelvis 75% av kostnaden tillbaka.

Det som oftast även ingår är ”Avbruten Resa” vilket innebär att man kan åka hem tidigare för att ta hand om den sjuka hunden. Hunden kan ju varit med om en olycka eller insjuknat medan man är på resan. Att då snabbt kunna komma hem och få ersättning för den avbrutna resan är en trygghet.

Det skiljer däremot vad som erbjuds hos försäkringsbolagen.

  1. Inget alls – En del erbjuder inte skyddet alls
  2. Genom hemförsäkringen – Skyddet kan enbart fås om man har hemförsäkring hos bolaget
  3. Tillägget kan tecknas till veterinärvårdsförsäkringen

Förbättrade villkor utomlands

Hos flera försäkringsbolag innebär även reseförsäkringen ett förbättrat skydd på resan. Detta då alltså för hunden som följer med. Ett exempel är tillägget ”Reseförsäkring” hos Svedea. Utifrån förbättrade villkor på resan ingår tre punkter.

Den första är ”Förlängd vistelse” vilket innebär att man kan få ersättning om man måste vara kvar på orten under längre tid än planerat. Om hunden blir sjuk eller skadar sig och en veterinär anser att hunden inte bör flyttas kan hemresan behöva bokas om. Hos Svedea ges då 500kr per dag, en summa som däremot kan variera kraftigt hos bolagen.

Den andra är ”Hundpass”. Det innebär att man kan få ersättning om passet skulle bli stulet, tappas bort eller skadas så mycket att det inte kan användas. I detta fall är ersättningen 500kr.

Den tredje punkten är ”Undersökning och vård”. Detta är en förbättring av den veterinärförsäkring som är grunden i hundförsäkringen. Det som förbättrar skyddet är att den nu även ger ersättning för vård av vissa exotiska sjukdomar. Vilka sjukdomar som täcks av försäkringen varierar något men överlag är det just utökat skydd mot exotiska sjukdomar som ingår i reseförsäkringar för hundar.

Se över ditt och din hunds behov av reseförsäkring inför resan. Även om hunden inte ens ska med på resan.