Så använder du hotellets Wi-fi säkrare

De flesta hotell erbjuder idag gratis Wi-fi (eller mot en viss betalning). Kunderna förväntar sig få tillgång till internet efter att man checkat in. Men det många glömmer bort är att detta Wi-Fi kan vara en stor säkerhetsrisk.

Detta oavsett om man väljer att bo på ett stort hotell i en storstad eller ett mindre hotell på landsbygden. Att förlita sig på att deras nätverk är säkert är fel väg att gå. Då är det enklare att bygga på sin egen säkerhet.

Brandvägg och virusprogram

I en artikel på Norton.com (företag inom IT-säkerhet) nämner Mark D. Rasch att brandvägg och antivirusprogram är ”den första försvarslinjen”. Självklart är detta ett grundläggande skydd som bör användas oavsett om datorn kopplas upp på externa nätverk eller inte. Men ju osäkrare uppkopplingar desto viktigare blir det med internt skydd.

Välj rätt Wi-Fi

Ibland skapar bedragare nätverk som till namn liknar hotellens. Hotellgästerna tittar inte så noga vilket nätverk de kopplar upp sig på och går därmed ut på ett nätverk som skapar möjligheter för hackare att nå datorn. Var därför alltid noga med att välja rätt Wi-Fi och helst ett där det krävs ett lösenord för att komma in.

Undvik fildelning

Det finns ett flertal fildelningssidor (lagliga) som underlättar delningar av större filer. Dessa bör inte användas när du är uppkopplad på ett osäkert Wi-Fi. Det man ska undvika är helt enkelt situationer där två (eller fler) datorer kopplas samman och ”pratar” med varandra.

Undvik att ge ut personliga uppgifter

Undvik i möjligaste mån att genomföra ekonomiska transaktioner, inloggningar på webbplatser som kräver lösenord osv.

Använd VPN

Med ett VPN kommer du åt en server på distans. Det är mycket vanligt att företag erbjuder VPN-lösning för sina anställda. Detta för att de ska kunna komma åt företagsinformation på ett säkert sätt. När man surfar via ett VPN krypteras informationen vilket gör den oanvändbar för en person som kommer åt den.

Det går självklart även att köpa en VPN-tjänst som privatperson och därmed skapa samma säkerhet. Med VPN kommer man ifrån de klassiska säkerhetsproblem som ofta uppstår på offentliga nätverk.

Byt lösenord

Alla vet att det är viktigt att ofta byta lösenord – men det är ändå extremt många som slarvar med det. Ha aldrig samma lösenord för flera olika webbsidor eller tjänster och byt dessa sedan regelbundet.

Koppla ner – Koppla av

Så fort uppkopplingen inte längre används – koppla ner den.

Blir det säkrare?

Kan man surfa säkert om dessa råd följs? Ja. I alla fall enligt David Callisch (arbetar på företag som installerar Wi-fi på hotell och liknande byggnader). I artikeln som det refereras till ovan säger han att dessa säkerhetsåtgärder räcker för att man ska kunna sova gott om natten på hotellet. Iallafall ur ett IT-säkerhetsperspektiv.