Jämför reseförsäkringen i hemförsäkringen

Har du en hemförsäkring så har du ett reseskydd. Men om du har ett reseskydd som är tillräckligt är däremot inte lika säkert. Allt beror på var man ska åka, hur länga man ska vara borta och annat. Dessutom är ersättningsnivåerna olika mellan olika bolag och även vad som krävs för att man ska få ersättning. Några punkter som kan skilja sig åt är följande:

Restiden

De allra flesta hemförsäkringar gäller i 45 dagar men självklart finns det undantag. Det gör det alltid försäkringsbranschen. Svelandförsäkringsbolag erbjuder exempelvis 60 dagar och SalusAnsvar en försäkring som de kallar för premium som sträcker sig 90 dagar. I fallet med SalusAnsvar är det tydligt att de bakat in tilläggsförsäkringen i hemförsäkringen vilket gör att det blir fler dagar de kan erbjuda. Detta ska då jämföras med alla andra försäkringsbolag om man tecknar en grundläggande hemförsäkring och sedan ett tillägg.

Ersätter hemresa vid naturkatastrof

De flesta vill hem snabbt om landet man är i utsätts för extrema väderförhållanden. Men det är inte alla som får ekonomisk hjälp med detta. Allt beror på vilken försäkring man har. Här visas tre exempel från 2013.

Aktsam ger inte ersättning alls, Folksam ger 10.000kr per familjemedlem medan IF säger att de ersätter ”nödvändiga och skäliga utgifter”.

Skada på bagage

Skillnaderna fortsätter även om man tittar på hur mycket som ersätts för skada på bagage.  Ännu en gång står Aktsam ut som sämst genom att ha ett maxtak på 35.000kr. Det ska jämföras med Trygg Hansa på 50.000 och SalusAnsvar på 80.000.  Hur mycket kontanta medel man maximalt kan få i ersättning för varierar även det. Mellan 3000 och 6000 vilket är en skillnad på hela 100%.

Självrisk

Alla hemförsäkringar har en självrisk som man måste betala om något händer. Det går att teckna tilläggsförsäkringar så att denna självrisk försvinner. Men i denna jämförelse är det basutbudet som jämförs. Den överlägset vanligaste självrisken är 1500kr. Aktsam som tidigare fått en släng av skeden visar på denna punkt varför de har något sämre villkor. De har nämligen en självrisk på enbart 1000kr.

Detta var bara några av de punkter man kan jämföra för att hitta bästa försäkringen inför sin resa. Men det man framförallt ska tänka på är – vad har jag för behov? Detta är betydligt viktigare än om självrisken är några hundra dyrare eller om man får ut några tusen mer i ersättning för bagaget.

All info i denna artikel är tagen 2013. Information och priser kan ha ändrats sedan dess.

Lämna ett svar