Förbered bilen inför bilsemestern

När en bilsemester planeras är det en hel del saker att ta ställning till. Det handlar om resrutt, boende, vilka turistmål som ska ses på vägen m.m. Många har stort fokus på själva resan – men glömmer bilen. Det kan resultera i att resan får ett abrupt slut när bilen står med motorstopp på vägrenen och resterande semesterfirare far förbi på motorvägen. Se därför alltid över behovet av service och underhåll innan resan startar.

Semesterväg
Böljande bilväg i vackert landskap

Löpande underhåll och Service

Enklare service  och underhåll kan genomföras själv. Det handlar om att se till att det finns tillräckligt med motorolja och bromsvätska, att däcken är pumpade m.m. Enkla saker som inte tar speciellt lång tid att se över men som minskar risken för motorstopp rejält.

Vilket tryck det ska vara i däcken varierar mellan bilmodeller och hur tungt lastad bilen kommer att vara under semesterfärden, även hastighet inverkar. Bästa alternativet är att kontrollera i instruktionsboken vilket lufttryck det ska vara, ofta kan uppgifterna även finnas klistrade på någon av dörrstolparna.

Gällande motorolja finns även ett mycket stort utbud. Här är det viktigt att välja rätt då det förlänger livslängden på motorn och andra delar i bilen avsevärt. Även här är det instruktionsboken man bör titta i, finns ingen instruktionsbok så kan oftast butiken hjälpa till, se bara till att de inte bara ”rycker något från hyllan” utan verkligen kontrollerar (via datorn) vilken typ av olja din bil sak ha.

Visserligen brukar det anges att märkesoljor ska användas vilket är ett dyrare alternativ. Men de som inte är säker på vilken olja som kan användas i bilen bör hålla sig till dessa märkesoljor för att inte välja fel. När motorolja köps så kom ihåg att köpa lite mer än vad bilen behöver för tillfället. Det är bra att ha med en del på resan. Skulle ett mindre oljeläckage uppstå är det enkelt att fylla på efterhand. Sök däremot upp en verkstad då det inte är bra med olja som läcker ut i naturen.

Kom även ihåg att lämna in bilen på årlig service för genomgång av de mer avancerade delarna av servicen.